کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

هدف از کنترل کیفیت توسط EPP ، جلب رضایت مشتری از بهترین کیفیت ها و خدمات است.

QUALITY-CONTROL2

صدور گواهینامه

تضمین کیفیت

Certificate

تجهیزات آزمایشگاهی

Pilot Retort Machine

Pilot Retort Machine

Sealing Tester

تستر آب بندی

Air leak Tester

تست کننده نشت هوا

Compressor Tester

تستر کمپرسور

W.V.T.R Tester

تستر WVTR

Impulse Sealer

سیلر ضربه ای

Microscope

میکروسکوپ

Slip Tester

تست کننده لغزش

Universal Testing Machine

دستگاه تست جهانی

Heat Gradient Tester

تست گرادیان گرما

Forced Convection

همرفت اجباری

Gas-Chromatography

GC (کروماتوگرافی گازی)

FT-IR

FT-IR