جوایز

EPP متعهد به ارائه برتری در بسته بندی انعطاف پذیر به شما است. دستاوردهای ما در بسته بندی انعطاف پذیر در چین و در سطح بین المللی شناخته شده است. برخی از شناختهای اخیر ما در زیر ذکر شده است:

 • 2015
  جایزه طلا برای دستیابی به بسته بندی انعطاف پذیر برای چاپ عالی از انجمن بسته بندی انعطاف پذیر
 • 2015
  جایزه ChinaStar برای چاپ برتر
 • 2015
  جایزه ChinaStar برای بسته بندی عالی
 • 2014
  جایزه نقره ای بسته بندی انعطاف پذیر برای تعالی بسته بندی از انجمن بسته بندی انعطاف پذیر
 • 2013
  جایزه طلا برای دستیابی به بسته بندی انعطاف پذیر برای چاپ عالی از انجمن بسته بندی انعطاف پذیر
 • 2013
  جایزه شاندونگ برای طراحی ساختاری و گرافیکی برای بهبود زیبایی
 • 2013
  جایزه شاندونگ برای نوآوری
 • 2013
  جایزه شاندونگ برای چاپ برتر