گواهینامه ها

EPP بر ارائه بسته بندی انعطاف پذیر ایمن و قابل اعتماد به مشتریان خود تمرکز می کند.
ما با استانداردهای بین المللی بسته بندی مطابقت داریم و به رعایت بالاترین استانداردهای کیفیت در تمام جنبه های عملیات اختصاص داده ایم.

ما دارای استانداردهای زیر هستیم:

certifications